V-POP DANCE (Vietnamese Pop Music)

01.Hold Me Tonight https://youtu.be/7pxpVwC1E-I 02.Boom Boom https://youtu.be/k7lGqxp9TZk 03.Party Girlz https://youtu.be/SKiaxvvcZE4 04.Take It Slow https://youtu.be/EAm1QGepTZk 05.Just Wanna Say Goodbye https://youtu.be/jJ6kBv4R23w 06.Gái Già Lắm Chiêu https://youtu.be/k2HtoGJxkic 07.Con Gái Có Quyền Điệu https://youtu.be/6IhL_-PuDxw 08.Part Of Me https://youtu.be/ckWo7RdxHB8 09.Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều…

V-POP DANCE (Vietnamese Pop Music)

Source

0
(0)

01.Hold Me Tonight https://youtu.be/7pxpVwC1E-I
02.Boom Boom https://youtu.be/k7lGqxp9TZk
03.Party Girlz https://youtu.be/SKiaxvvcZE4
04.Take It Slow https://youtu.be/EAm1QGepTZk
05.Just Wanna Say Goodbye https://youtu.be/jJ6kBv4R23w
06.Gái Già Lắm Chiêu https://youtu.be/k2HtoGJxkic
07.Con Gái Có Quyền Điệu https://youtu.be/6IhL_-PuDxw
08.Part Of Me https://youtu.be/ckWo7RdxHB8
09.Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu https://youtu.be/5hMorzOgWBQ
10.Honey Honey https://youtu.be/PQysAHOo8IU
11.Toc Toc Toc https://youtu.be/IU3RC3DQ6Kg
12.Gạt Đi Nước Mắt – Version Dance https://youtu.be/2Olhfb94ARY
13.Lovely Active Sexy https://youtu.be/Lhz3J8wNaoU
14.Pink Girl https://youtu.be/Z-uVlNID628
15.Shine Your Light (Dance Practice) https://youtu.be/CYtfB2dgSs8
16.Một Năm Sau https://youtu.be/M1_guf0fF1Q
17.Bên Anh Đêm Nay https://youtu.be/v8KLZzbKqIE

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?