V-POP DANCE (Vietnamese Pop Music)

01.Hold Me Tonight https://youtu.be/7pxpVwC1E-I 02.Boom Boom https://youtu.be/k7lGqxp9TZk 03.Party Girlz https://youtu.be/SKiaxvvcZE4 04.Take It Slow https://youtu.be/EAm1QGepTZk 05.Just Wanna Say Goodbye https://youtu.be/jJ6kBv4R23w 06.Gái Già Lắm Chiêu https://youtu.be/k2HtoGJxkic 07.Con Gái Có Quyền Điệu https://youtu.be/6IhL_-PuDxw 08.Part Of Me https://youtu.be/ckWo7RdxHB8 09.Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều…

V-POP DANCE (Vietnamese Pop Music)

Source

01.Hold Me Tonight https://youtu.be/7pxpVwC1E-I
02.Boom Boom https://youtu.be/k7lGqxp9TZk
03.Party Girlz https://youtu.be/SKiaxvvcZE4
04.Take It Slow https://youtu.be/EAm1QGepTZk
05.Just Wanna Say Goodbye https://youtu.be/jJ6kBv4R23w
06.Gái Già Lắm Chiêu https://youtu.be/k2HtoGJxkic
07.Con Gái Có Quyền Điệu https://youtu.be/6IhL_-PuDxw
08.Part Of Me https://youtu.be/ckWo7RdxHB8
09.Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu https://youtu.be/5hMorzOgWBQ
10.Honey Honey https://youtu.be/PQysAHOo8IU
11.Toc Toc Toc https://youtu.be/IU3RC3DQ6Kg
12.Gạt Đi Nước Mắt – Version Dance https://youtu.be/2Olhfb94ARY
13.Lovely Active Sexy https://youtu.be/Lhz3J8wNaoU
14.Pink Girl https://youtu.be/Z-uVlNID628
15.Shine Your Light (Dance Practice) https://youtu.be/CYtfB2dgSs8
16.Một Năm Sau https://youtu.be/M1_guf0fF1Q
17.Bên Anh Đêm Nay https://youtu.be/v8KLZzbKqIE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *