Static Trapeze “Instability” – Krzysztof Kostera Art (muz. Chodź ze mną – Ralph Kaminski)

Polecam w jakości HD / I recommend HD quality [ENGLISH BELOW] „Chwiejność” jako historia przedstawia wrażliwy dylemat w kwestii miłości „wrócić czy zakończyć” tą relację. Róża i płatki róż są oczywiście symbolami. Stworzenie i wykonanie choreografii na trapezie: Krzysztof Kostera…

Static Trapeze "Instability" - Krzysztof Kostera Art (muz. Chodź ze mną - Ralph Kaminski)

Source

0
(0)

Polecam w jakości HD / I recommend HD quality

[ENGLISH BELOW]

„Chwiejność” jako historia przedstawia wrażliwy dylemat w kwestii miłości „wrócić czy zakończyć” tą relację. Róża i płatki róż są oczywiście symbolami.

Stworzenie i wykonanie choreografii na trapezie: Krzysztof Kostera
Muzyka: Ralph Kaminski „Chodź ze mną”
Z albumu „Albo inaczej 2” czyli interpretacje klasyków rapowych utworów. Oryginalnie tekst jest napisany i wykonywany przez rapera Eldo.
Operator kamer i montaż: Oskar Klukowski

Miejsce: Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku
Czas: Luty 2020 – egzamin ze specjalizacji, I semestr trzeciego, dyplomowego roku.

****************************************
[ENGLISH]
“Instability” as a story presents a sensitive dilemma in love “return or finish” this relationship. The rose and rose petals are of course symbols.

Creation and performance of trapeze choreography: Krzysztof Kostera
Music: Ralph Kaminski “Chodź ze mną” // „Come with me”
From the album “Albo inaczej 2” or interpretations of the classics of rap songs. Originally the text is written and sing by the rapper Eldo.
Camera operator and editing: Oskar Klukowski

Place: National School of Circus Art in Julinek [Poland]
Time: February 2020 – specialization exam, first semester of the third class, diploma year.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?