Efrem Tamru – Aman New Woy ( ኤፍሬም ታምሩ – አማን ነው ወይ ) – Lyrics

Efrem Tamru – Aman New Woy ( ኤፍሬም ታምሩ – አማን ነው ወይ ) – Lyrics ኤፍሬም_ታምሩ አማን_ነው_ዎይ ፍቅሬ ያለሽበት አገር አማን ነው ዎይ አገር አማን ነው ዎይ አንቺስ ሰላም ነሽ ዎይ ሰሞኑን አማን ነሽ ዎይ አገር አማን ነው ዎይ…

Efrem Tamru - Aman New Woy ( ኤፍሬም ታምሩ - አማን ነው ወይ ) - Lyrics

Source

0
(0)

Efrem Tamru – Aman New Woy ( ኤፍሬም ታምሩ – አማን ነው ወይ ) – Lyrics

ኤፍሬም_ታምሩ
አማን_ነው_ዎይ

ፍቅሬ ያለሽበት አገር አማን ነው ዎይ
አገር አማን ነው ዎይ
አንቺስ ሰላም ነሽ ዎይ ሰሞኑን አማን ነሽ ዎይ
አገር አማን ነው ዎይ
ይጨንቀኛል ዝም ብሎ ይጨንቀኛል
አልቻልኩም እኔ
እስካይሽ ባይኔ
ትዝታዬን ሁሉ ብስለው ስፅፈው
አልቻልኩም ጭንቀቴን መናፈቄን አልተው
እንቅልፍም አላሻኝ ተኛም አላለኝ
እንዳላርፍ አይደል ዎይ ከሀሳብ የጣለኝ
አልጋዬን አንጥፌ እንዴት ልደርበት
አንሶላው ትራሱ ያንቺ ሀሳብ አለበት
ጎኔን ከመኝታ ከኩታው ባገናኝ
ገላዬ ብደርብ ውስጤ መች አስተኛኝ
መች እችላለሁ እኔ ልደብቀው ጉዳቴን
ጭንቅ እያለኝ እኔ እኖራለው ምኞቴን
ሰነበተ መንፈሴ ናፍቆት ሲመትነው
ወገን ዘመድ ጎረቤት ሀገሩስ እንዴት ነው
ሰነበተ መንፈሴ ናፍቆት ሲመትነው
ወገን ዘመድ ጎረቤት ሀገሩስ እንዴት ነው
እቴ ያለሽበት አገር አማን ነው ዎይ
አገር አማን ነው ዎይ
አንቺስ ናፍቀሻል ዎይ ሰሞኑን አማን ነሽ ዎይ
አገር አማን ነው ዎይ
ይጨንቀኛል ዝም ብሎ ይጨንቀኛል
አልቻልኩም እኔ
እስካይሽ ባይኔ
የሚያየው ነገር ላይ እየሳለሽ አይኔ
ልረሳሽ አልቻልኩም ተጎዳሁኝ እኔ
እድሌ ሆነና መናፈቅ አይለቀኝ
መሬቱ እንደሰማይ ይውላል ሲርቀኝ
ወዳንቺ ያለውን ወደኔ ስስበው
እንደው ምንም የለ ዞሬ ማላስበው
ማን ያምጣልኝ ወሬ አንቺን ተመልክቶ
ፀጋ ሰውነቴ አማን ነሽ ወይ ከቶ
መች እችላለሁ እኔ ልደብቀው ጉዳቴን
ጭንቅ እያለኝ እኔ እኖራለው ምኞቴን
ሰነበተ መንፈሴ ናፍቆት ሲመትነው
ወገን ዘመድ ጎረቤት ሀገሩስ እንዴት ነው
ሰነበተ መንፈሴ ናፍቆት ሲመትነው
ወገን ዘመድ ጎረቤት ሀገሩስ እንዴት ነው

#Ethiopianmusic #Eritreanmusic #atiteykuat #TigrignaDerfi2019 #TigrignaDerfi2017 #TigrignaDerfi2016 #TigrignaDerfi2021
#AwdametDerfiTigrigna #OldTigrignaClassicalMusic #eritreanmusic #TigrignaDerfi2019 #TigrignaDerfi2017 #TigrignaDerfi2016 #TigrignaDerfi2021
#AwdametDerfiTigrigna #OldTigrignaClassicalMusic #eritreanmusic #tigrignamusic
#NewEritreanMusic2020 #Eritreanmusic #Eritreansong #Eritreannewsong #NewEritreansong
#MusicofEritrean #MusicofTgirigna #EritreanWeddingMusic #EritreanWeddingSong
#EritreanBestGuayla #Eritreanawdametmusic #EritreanAwdametguayla #EritreanAwdametsong
#NewEritreanSongs #NewEritreanMusic #BestEritreanguayla #Eritreannewmusic #Tigirignamusic
#Eritreanguayla #Eritreanbestmusic #Eritriantigirgnaguayla #tigirignaguayla #Besttigirignaguayla
#besttigrignamusic #besttigrignaguayla #Tigrignaguayla2020 #EritreanMusic2020
#Tigrignamusic2020 #EritreanWeddingsongs #EritreanWeddingMusic #OldEritreanMusic
#OldTghirignaMusic #Eritreanderfi #OldEritreanSongs #EthiopianMusic #EthiopianSong
#Ethiopiandrama #Ethiopiantgraymusic #EthiopianAmharicMusic #Ethiopianfilm #Ethiopiancomedy
#Ethiopianfilms #Ethiopianmusics2020 #AmharicMusic #OldAmharicsong #OldAmharicMusic
#Ethiopiansongs2020 #Ethiopiannewsongs #Ethiopiannewmusic #MusicofEthiopia
#EthiopianMovies #Ethiopiannewmovie #EthiopianMovie #EritreanDrama #EritreanMovie
#Eritreanfilm #Eritreannewmovies #EritreanDramas #Eritrean2020bestdrama #Eritreanbestfilms
#Eritreanbestfilm #Eritreandrama2020 #BestEritreandrama #EritreanBestdrama2020 #TigrignaDerfi
#TigrignaDrama #DerfiTigrignaEritrea #DerfiTigrignaEthiopian #NewTigirignaDerfi
#HadishTigrignaDerfi #TigrignaBahlawiDerfi #TigrignaMeraDerfi #HadishDerfiTigrigna
#TigrignaAwdametMusic #TigrignaAwdametDerfi #TigrignaDerfi #DerfiKedem #Tigrignaderif2020
#TigrignaDerfi2019 #TigrignaDerfi2018 #TigrignaDerfi2018 #TigrignaDerfi2017 #TigrignaDerfi2016
#TigrignaDerfi2021 #AwdametDerfiTigrigna #OldTigrignaClassicalMusic #WolaytaMusic

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?