Cypher Nhà Làm | Low G, Teddie J, Chí, ResQ | Rap Nhà Làm x ClownZ

100% hip-hop Artist / Composer: Low G, Teddie J, Chí, ResQ Music Producer: Falak, 27Corazones Beats Recording, Mixing, Mastering: Low G Director: Low G Producer: Dương Fynn Camera: Bá Việt (Antiantiart) Editor: Low G Lighting: Bá Việt (Antiantiart) Camera 360:…

Cypher Nhà Làm | Low G, Teddie J, Chí, ResQ | Rap Nhà Làm x ClownZ

Source

0
(0)

100% hip-hop

Artist / Composer: Low G, Teddie J, Chí, ResQ
Music Producer: Falak, 27Corazones Beats
Recording, Mixing, Mastering: Low G

Director: Low G
Producer: Dương Fynn
Camera: Bá Việt (Antiantiart)
Editor: Low G
Lighting: Bá Việt (Antiantiart)
Camera 360: Mọc (Antiantiart)
Camera / Light Assistant: KZ
Behind The Scene: Sơn Nguyễn, Ciel Trần

Stylist: ClownZ Streetwear
M.U.A: Kylie

Cameo: Linh Lei, Dương Fynn, Bỏn, Crazy Monkey, KZ, Bống, Mi Nga, Nyk, Táo Ngố, Duy Chề, Huy Ank

Special thanks to Việt Net, Bể bơi Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Trà chanh Nhà Chung, The New Playground, Sân bóng rổ Tuổi trẻ

Intro lấy cảm hứng từ “Sự Tích Chử Đồng Từ và Tiên Dung” và lấy nguồn từ kênh Youtube Kể Bé Nghe; Ông Thọ Youtuber; Thúy Quang Luyện

Follow Low G
https://instagram.com/lf.low.g
Follow Teddie Jay
https://instagram.com/teddie_lrc.void
Follow Chí
https://instagram.com/namegameanpoint
Follow ResQ
https://instagram.com/resq.vd​​

Follow Rap Nhà Làm:
https://soundcloud.com/rap-nha-lam

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?