[Color Coded Lyrics/ Pinyin/Vietsub] Hiệp《侠》- TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn【TNT时代少年团】

Ca khúc: Hiệp Trình bày: TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn【TNT时代少年团】 Ngày phát hành: 08/08/2022 Album【Thiếu•Niên•Utopia】- Chương thứ ba《Utopia III • Hiệp》 — Sáng tác: OUOW, Taeseok Lời Trung: Tiêu Đông Người sản xuất: Ngô Nhất Phàm Efan Biên khúc:…

[Color Coded Lyrics/ Pinyin/Vietsub] Hiệp《侠》- TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn【TNT时代少年团】

Source

0
(0)

Ca khúc: Hiệp
Trình bày: TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn【TNT时代少年团】
Ngày phát hành: 08/08/2022
Album【Thiếu•Niên•Utopia】- Chương thứ ba《Utopia III • Hiệp》

Sáng tác: OUOW, Taeseok
Lời Trung: Tiêu Đông
Người sản xuất: Ngô Nhất Phàm Efan
Biên khúc: Nhâm Phi

#yuyuanTNT

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?