گزینش موسیقی رپ – فصل پانزدهم ستاره افغان / Rap Music Auditions – Afghan Star S15 – Part 01

Part 2 link: https://youtu.be/YZDujADE7Y0 Part 3 link: https://youtu.be/uxihR583KJQ در این برنامه از جشنواره پانزدهم ستاره افغان می باشد بهترین اشتراک کننده گان در سبک رپ برای حضور در مرحله ۱۶۰ بهترین انتخاب می شوند. In this episode of Afghan Star…

گزینش موسیقی رپ - فصل پانزدهم ستاره افغان / Rap Music Auditions - Afghan Star S15 - Part 01

Source

0
(0)

Part 2 link: https://youtu.be/YZDujADE7Y0
Part 3 link: https://youtu.be/uxihR583KJQ

در این برنامه از جشنواره پانزدهم ستاره افغان می باشد بهترین اشتراک کننده گان در سبک رپ برای حضور در مرحله ۱۶۰ بهترین انتخاب می شوند.

In this episode of Afghan Star season 15, the best contestants in the genre of Rap will be selected by the judges.

تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه “ستاره افغان” را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید.
Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much more of “Afghan Star”
https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1
———————————————————————————
| Official YouTube Channel | www.youtube.com/AfghanstarToloTV
| Official Instagram | www.instagram.com/afghanstarofficial
| Official Facebook |www.facebook.com/theafghanstar
| Official Twitter | www.twitter.com/Afghan_Star
| Official Website |www.afghanstar.tv

#TOLO TV | #TOLO | #AfghanStar

ستاره افغان یک برنامه استعداد یابی بوده که در جستجوی استعدادهای جدید در کشور افغانستان میباشد.این برنامه درسال 2005 راه اندازی گردید و بسیار زود به یکی از محبوب ترین برنامه در سطح کشور مبدل گردید که توانست نیاز مردم را به داشتن یک برنامه سرگرم کننده بزرگ درخانه برطرف سازد وخلاء ایی را که بعد از چندین دهه جنگ،در صحنه موسیقی محلی به وجود آمده بود را پر سازد.
Afghan Star is a talent show that searches for new music talents in the nation of Afghanistan. Launched in 2005, Afghan Star quickly became the most popular show in the country satiating the nation’s thirst for home grown entertainment and filling a void left in the local music scene after decades of war.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?